Инсталиране на Atlas ERP

ВАЖНО: след като приложението бъде успешно инсталирано ще се появи иконка в Start менюто на Windows, откъдето ще може да стартирате програмата в бъдеще.